Platforma e-learningowa

Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie wirtualnej platformy edukacyjnej (e-learningowej) gotowej do wypełnienia merytoryczną treścią w postaci kursów.