Razem możemy więcej

Projekt „Razem możemy więcej”

Fundacja Nauka Biznes realizuje projekt „INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW NA RYNKU PRACY I W SPOŁECZEŃSTWIE” w ramach konkursu „RAZEM MOŻEMY WIECEJ”, który dofinansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 909 600,00 złotych. W ramach projektu Fundacja wykona zadanie pod nazwą „Nowy Start w Polsce” w ramach, którego przygotowana zostanie platforma internetowa, na której zamieszczone zostanie 15 kursów elearningowych w ramach 3 serii tematycznych. Głównym założeniem projektu jest wsparcie wejścia na rynek pracy cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli uciekających przed rosyjską inwazją oraz uchodźców z Afganistanu. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osób z grupy docelowej , a tym samym będzie to sprzyjać ich aktywizacji zawodowej.