Projekt pilotażowy

Plakat Fundusz Celowy

Partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Fundacja Nauka Biznes jest partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w realizacji zadania w ramach Projektu pilotażowego Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość dofinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Całkowity budżet realizacji zadania wynosi 3 288 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 3 205 000,00 zł.

RegulaminKlauzula informacyjna