Projekt pilotażowy

Plakat Fundusz Celowy

Partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Fundacja Nauka Biznes jest partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w realizacji zadania w ramach Projektu pilotażowego Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość dofinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Całkowity budżet realizacji zadania wynosi 3 288 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 3 205 000,00 zł.

RegulaminKlauzula informacyjna

Platforma cyfrowa Kompetencje dla Pracy to narzędzie umożliwiające realizację kursów w formule e-learningowej, korzystające z nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
Oddajemy do Państwa dyspozycji 15 kursów e-learningowych, których skuteczne ukończenie zostanie poświadczone właściwym certyfikatem. Kursy skierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Zostały one przygotowane przez profesjonalnych szkoleniowców oraz specjalistów konkretnych obszarów rozwoju zawodowego, poruszanych w poszczególnych materiałach. Rozwiązanie jest w całości dedykowane ścieżkom e-learningowym z zakresu tzw. kompetencji miękkich oraz kompetencji przyszłości pracownika.

Zapisz się!