Przygotowanie graficzne prezentacji dla materiałów instruktażowych, przygotowanie infografik, przygotowanie animacji 2d oraz zakupu praw autorskich do zdjęć w ramach kursów e-learningowych