Co robimy

Łączymy naukę
z biznesem

Zajmujemy się relacjami na styku nauki i biznesu. Promujemy możliwości wykorzystana wniosków z prowadzonych badań naukowych w różnych dziedzinach życia. Stawiamy na technologię i jej szerokie wykorzystanie w codziennym „upraszczaniu życia”. Widzimy zmieniający się świat, procesy przenoszenia kolejnych wyrazów naszej aktywności do domeny cyfrowej.

Obszary naszych działań

Prowadzimy projekty edukacyjne i popularyzatorskie. Skupiamy się w sposób szczególny na światach nauki, szkolnictwa wyższego, rynku pracy, ale również turystyki i sportu.

Obszary działań