Miesiąc: luty 2022

Wsparcie metodyczne dla kursów online

Zapytanie ofertowe obejmujące zapewnienie wsparcia metodycznego dotyczącego kursów online.

Prace redaktorsko-korektorskie

Redakcja i korekta treści scenariuszy nagrań, ekranów kursu, strony www dla kursów.

Platforma e-learningowa

Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie wirtualnej platformy edukacyjnej (e-learningowej) gotowej do wypełnienia merytoryczną treścią w postaci kursów.