Razem możemy więcej!

Fundacja Nauka biznes – o nas

Fundacja Nauka Biznes – pomysł

Fundacja Nauka Biznes zrodziła się na podstawie wieloletnich obserwacji dynamicznie zmieniających się współczesnych wymagań w wielu dziedzinach życia. Fundatorzy i członkowie zarządu, a także nasi współpracownicy, przez lata byli zaangażowani w działalność popularnonaukową w trakcie trwania swoich studiów. Nasz wspólny potencjał sprawił, że zakiełkował pewien pomysł. Jest nim coś co z pozoru wydaje się oczywiste, ale w praktyce jest trudne do wykonania. Mowa o wspieraniu działań polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych i prezentowanie je szeroko rozumianemu biznesowi. W sposób szczególny skupiamy się promowaniu wykorzystywania nowych technologii celem optymalizowania różnorodnych procesów i działań.

Fundacja Nauka Biznes – kierunki działań.

Nasza fundacja wyznaczyła cele na podstawie dwóch głównych czynników. Po pierwsze, definiowanie obszarów, które potrzebują w naszej opinii wartości dodanej. Po drugie, nasze doświadczenie, wiedza, umiejętności i kompetencję. Chcemy bowiem, aby zajmować się tematyką która jest nam bliska zarówno obszarem zainteresowań, ale również możliwością zrozumienia realiów danej branży. Na lata 2022 – 2024 zdefiniowaliśmy obszary: sportu, turystyki, pracy i szkolnictwa wyższego jako kluczowe dla naszej działalności.

Fundacja Nauka Biznes – otwarte środowisko.

Współpraca z Fundacją Nauka Biznes jest możliwa na różnych płaszczyznach. Jesteśmy środowiskiem otwartym i każdy kto chce realizować cele tożsame dla określonych przez Fundację będzie mile widziany. Przestrzenie działań są ogromne, zapraszamy zarówno do współpracy w ramach projektów, które już tworzymy jak i kreowania nowych, na które być może obecny zespół „nie wpadł”. Wierzymy bowiem, zaprzeczając znanej nam matematyce, że 1+1 czasem może = się 3, a zatem dodawane do siebie potencjały sprawiają zarówno lepszy efekt rozwojowy dla zespołu, ale też dla każdego indywdualnie. Zapraszamy również do współpracy obecnie działające podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, wymiana doświadczeń i zasobów którymi dysponujemy może być gwarancją sukcesu. Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy do kontaktu poprzez odpowiednią zakładkę na stronie internetowej na której się znajdujesz.

Skontaktuj się z nami!

Współpracujemy: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie